Anton Moljk

(Vrhnika, 12. avgust 1916  -  Ljubljana, 5. september 1998)

Fizik.

Diplomiral je 1938 na filozofski fakulteti ljubljanske univerze. Med 2. svetovno vojno je bil zaprt v Gonarsu in v Padovi. 1946 je bil imenovan za docenta na Tehniški fakulteti, doktoriral je 1957, izredni profesor je postal 1961, naslednje leto redni. Njegova predavanja so bila izredno živahna in z vrsto privlačnih poskusov.

Izpopolnjeval se je na univerzah v Baslu, Parizu, Glasgowu. Večinoma tam, je raziskoval probleme v eksperimentalni atomski in jedrski fiziki nizkih energij. Znani so brezstenski proporcionalni števci za spektroskopijo dolgoživih radioaktivnih izotopov oziroma majhnih aktivnosti. V mednarodnih fizikalnih revijah je objavil okrog 30 člankov, v mednarodnih in domačih skupaj 47.

Izpopolnjeval je poskuse pri univerzitetnih predavanjih fizike in pri laboratorijskih vajah. Skupaj z Ivanom Kuščerjem je napisal učbenik za srednjo šolo Fizika v 3 delih. Razen naprednejših srednješolcev so učbenik s pridom uporabljali tudi študentje različnih fakultet, celo bruci fizike. Sodeloval je pri uvajanju podiplomskega študija didaktike fizike. Že po upokojitvi je bil dolgoletni nadvse prizadevni in uspešni spiritus agens permanentnega izobraževanja učiteljev fizike.

Bil je predsednik organizacijskega odbora prvih 4 mednarodnih konferenc Znanost in družba. Spodbudil je ustanovitev Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko, sodeloval je pri gradnji in opremi ter bil od 1968 do 1972 direktor. Sodeloval je pri začetkih izhajanja Obzornika za matematiko in fiziko.

Spodbujal in nadzoroval je fizikalna srednješolska tekmovanja. Bil je predsednik slovenskega (tedaj jugoslovanskega) dela organizacijskega odbora  …  mednarodne fizikalne olimpijade (…), ki je bila v Portorožu in Ljubljani.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 7. zvezek, Ljubljana 1993, str. 212, Moljk, Anton)Opis:Fizik.
Ključne besedeFizik