Borut Zalar

(?, 1964)

Matematik. Je redni profesor na Fakulteti za gradbeništvo UM. Raziskuje uporabo algebre v funkcionalni analizi.

Diplomiral je 1989 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani, doktoriral na isti fakulteti 1993. Naslov disertacije je Izomorfizmi odvajanja in centralizatorji na algebrah in trojkah, mentor je bil Joso Vukman. Od 1991 je asistent, od 1994 docent, od 1999 izredni profesor in od 2004 redni profesor matematike na Univerzi v Mariboru. Dela na Fakulteti za gradbeništvo. Predava predmete: Uvajalni tečaj iz matematike, Matematika A, Matematika C, Matematika/Izbrana poglavja.

Raziskuje na področju, kjer se srečujeta matematična analiza in algebra. Predvsem se ukvarja z uporabo algebraičnih metod v funkcionalni analizi in operatorski teoriji. Večina njegovih člankov obravnava H* in JB* algebraične sisteme na Hilbertovih prostorih, strukturno teorijo, avtomatično zveznost in aplikacije. Pisal je tudi članke o posplošitvi klasičnega Jordan-von Neumannovega izreka in uporabi neasociativne algebre v kvadratičnih diferencialnih enačbah. Poleg lastnih raziskav deluje kot recenzent nekaterih mednarodnih revij in ocenjevalec za centralno svetovno matematično bazo MathSciNet. Te ocene so dostopne na naslovu www.ams.org.

2002 in 2003 je bil mentor 2 doktorandoma.

Objavljenih ima 31 izvirnih znanstvenih člankov v mednarodnih matematičnih revijah in 39 strokovnih in poljubnih člankov v Obzorniku za matematiko in fiziko in Preseku. Recenzij in ocen je objavil 117. Napisal je knjigi Težišča in vztrajnostni momenti, Ljubljana, 2005 in Strukturna algebra za podiplomce in nespecialiste, Ljubljana, 2002, ter 6 učbenikov in zbirk vaj za študente gradbeništva. Do konca februarja 2012 je 267 bibliografskih zapisov.

Viri:
[1] Fakulteta za gradbeništvo
[2] Mathematics Genealogy Project
[3] bibliografija na izum.siOpis:Matematik. Je redni profesor na Fakulteti za gradbeništvo UM. Raziskuje uporabo algebre v funkcionalni analizi.
Ključne besedeMatematik