Branko Borštnik

(Prkos pri Koprivnici, 16. julija 1944)

Fizik.

Diplomiral je 1968 in 1974 doktoriral na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani. Izpopolnjeval se je v Grenoblu 1974 in Münchnu 1981. 1968-74 je bil raziskovalec na Kemijskem inštitutu Boris Kidrič. Od 1982 je izredni profesor na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo. Napisal je znanstvene članke in dela s področja kemijske fizike, iz elektronske strukture molekul, interpretacije infrardečih spektrov, statistične mehanike tekočin in evolucije proteinov.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, zvezek 1, Ljubljana 1987, str. 332, Borštnik, Branko)Opis:Fizik.
Ključne besedeFizik