Ervin Bogomir Podgoršak

(Dunaj, 28. septembra 1943)

Fizik.

Diplomiral je 1968 iz tehnične fizike na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. Doktoriral je 1973 na oddelku za fiziko Univerze Wisconsin v Madisonu, ZDA. Iz medicinske fizike se je 1973-74 izpopolnjeval na Ontarijskem onkološkem inštitutu univerze v Torontu. Od 1975 dela na Medicinski fakulteti McGillove univerze v Montrealu, od 1985 kot redni profesor. Od 1979 je direktor oddelka za medicinsko fiziko Montrealske splošne bolnišnice in od 1990 tudi direktor oddelka za medicinsko fiziko McGillove univerze. Proučuje uporabo fizike v medicini, predvsem pri diagnozi in zdravljenju malignih tumorjev. Sodeluje tudi pri razvoju novih tehnik v dozimetriji obsevanja. Napisal je več kot 120 znanstvenih in strokovnih člankov, objavljenih v mednarodnih fizikalnih in medicinskih revijah.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 9. zvezek, Ljubljana 1995, str. 11, 12, Podgoršak, Ervin Bogomir)

(vir: Viva.si)Opis:Fizik.
Ključne besedeFizik