Fran Dominko

(Vodnjan, Pulj, 26. julija 1903 – Ljubljana, 22. februarja 1987)

Fizik, astronom. Učitelj astronomije.

Študiral je fiziko na univerzi v Bologni in 1929 doktoriral. Prve strokovne članke je objavljal 1931 v astronomski reviji Coelum. Do 1931 je bil asistent na univerzi v Bologni. Že prej je bil več let predsednik slovenskega dijaškega društva Adrija, 1932 je odšel v Jugoslavijo. Od 1932 – 1938 je delal na astronomskem observatoriju v Beogradu kot asistent opazovalec. Objavljal je strokovne članke v biltenu observatorija Godišnjak našeg neba. Bil je med ustanovitelji astronomskega društva in sourednik poljudne astronomske revije Saturn. Od 1938 do 1941 je bil znanstveni sodelavec na observatoriju. Učil je tudi na srednjih šolah. Med 2. svetovno vojno je bil več let zaprt ter kasneje kot prostovoljec partizan na sremski fronti. Po 1945 je bil ponovno sodelavec astronomskega observatorija v Beogradu. Ob ustanovitvi katedre za astronomijo na Univerzi v Ljubljani je bil izvoljen za izrednega profesorja. Več desetletij je predaval osnovno in sferno astronomijo študentom pedagoških smeri matematike in fizike. Bil je profesor z veliko intelektualne svežine in svetovljanske širine.

Ustanovil je astronomsko – geofizikalni observatorij na Golovcu. Skupaj z geofizikom V. Ribaričem  je usmerjal razvoj seizmologije v Sloveniji in si prizadeval za predpise o potresno varnejši gradnji. Vodil je natančno merjenje astronomskih parametrov observatorija. Med 1950 in 1962 je bil urednik Astronomskih efemerid in od 1971 naprej urednik Zbornika za zgodovino naravoslovja in tehnike.

Napisal je poljudno knjigo Pogled v vesolje, Ljubljana 1957.

Za častnega člana sta ga izvolili Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije in Prirodoslovno društvo Slovenije.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 2. zvezek, Ljubljana 1988, str. 307, Dominko, Fran)Opis:Fizik, astronom. Učitelj astronomije.
Ključne besedeFizik, astronom, Učitelj astronomije