Franc Kvaternik

(Osilnica, 28. septembra 1919 – Ljubljana, 31. decembra 1981)

Fizik.

Diplomiral je 1946 na ljubljanski Filozofski fakulteti. Fiziko in matematiko je poučeval na srednjih šolah v Sloveniji. Natančneje se je ukvarjal z metodično – pedagoško problematiko.  Sam ali s sodelavci je napisal več srednješolskih učbenikov za fiziko: Fizikalni priročnik z zbirko nalog za višje razrede srednjih šol, Ljubljana 1955, Fizika za višje razrede srednjih šol I, II, III, Ljubljana 1957-58, Fizika za srednje šole I, Mehanika, Ljubljana 1970. Desetletje in pol (1960-74) je bil urednik Obzornika za matematiko in fiziko.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 6. zvezek, Ljubljana 1992, str. 84, Kvaternik, Franc)Opis:Fizik.
Ključne besedeFizik