Franc Plevnik

(Kozjak, 18. april 1924)

Fizik.

1951 je diplomiral iz fizike in matematike na Univerzi v Ljubljani. Poučeval je na gimnazijah v Novem mestu in Ljubljani. V letih 1961-86 je predaval fiziko na Pedagoški akademiji v Ljubljani. Tam je bil 1973-76 tudi direktor. V soavtorstvu je napisal 15 učbenikov in 7 didaktičnih priročnikov in metodičnih gradiv za pouk v osnovnih in srednjih šolah. Najpomembnejša njegova učbenika sta Fizika za 7. razred, 1974, in Fizika za osmi razred, 1975, ki ju je napisal skupaj z Janezom Ferbarjem.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 8. zvezek, Ljubljana 1994, str. 414, Plevnik, Franc)


Opis:Fizik.
Ključne besedeFizik