Gabrijel Kernel

(Koče, Postojna, 14. september 1932)

Fizik.

Diplomiral je 1959 in doktoriral 1965 na oddelku za fiziko Fakultete za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. Od 1957 je delal na Inštitutu Jožef Stefan in od 1970 na FNT v Ljubljani, od 1975 in od 1981 kot redni profesor. Delal je tudi na univerzi v Oxfordu (1964-67) in v Evropskem središču za jedrske raziskave (CERN) v Ženevi, 1975-84 s presledki, in v DESY v Hamburgu. Po upokojitvi je bil imenovan za zaslužnega profesorja Univerze v Ljubljani.

Raziskovalno se je uveljavil na področjih fotojedrske absorpcije, inverznih fotojedrskih procesov in invariantnosti na obrat časa pri elektromagnetnih interakcijah. Vpeljal je metodo za določevanje fotojedrskih  parcialnih presekov. Pomembno je njegovo sodelovanje pri raziskavah reakcij s pioni in dvofotonskih reakcij, sklopitvene konstante močne interakcije, odkritja mešanja nevtralnih bozonov B, asimetrije naprej-nazaj pri razpadih umeritvenega bozona Z v par b-antib, sklopitve treh šibkih umeritvenih bozonov.

V delo s spektrometrom Omicron je v 70-ih letih prejšnjega stoletja v CERN vpeljal skupino slovenskih raziskovalcev in od 1981-82 vodil raziskave. Pozneje se je s sodelavci pridružil eksperimentu ARGUS, eksperiment je postal znan zaradi odkritja mešanja mezonov B. Tudi eksperiment DELPHI, v katerem je sodeloval, je bistveno pripomogel k poznavanju parametrov standardnega modela osnovnih delcev. Z delom pri teh projektih je doktoriralo 13 njegovih sodelavcev. Nekateri od teh vodijo raziskovalne skupine pri pomembnih mednarodnih projektih: ATLAS v CERN-u, BELLE na Japonskem in Pierre Auger v Argentini.

Gabrijel Kernel je v Sloveniji utemeljil eksperimentalno fiziko osnovnih delcev, s svojim znanstvenim delom prispeval k napredku stroke, dvignil ugled Slovenije v svetu, ki je zato postala pomembna država v fiziki osnovnih delcev.

O njegovem delu in delu skupine, ki jo je vodil, je sam in s sodelavci objavil 300 člankov, ki so bili skupaj 6000-krat citirani.

Je sodobitnik Kidričevih nagrad 1960 in 1970 in dobitnik Kidričeve nagrade 1991. 2011 je dobil Zoisovo nagrado za življenjsko delo. Je član SAZU. Je ambasador RS za znanost.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 5. zvezek, Ljubljana 1991, str. 55, Kernel, Gabrijel)Opis:Fizik.
Ključne besedeFizik