Gvido Pregl

(Vuzenica, 22. marca 1931)

Fizik.

Diplomiral je 1959 in doktoriral 1969 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. 1960 se je zaposlil na Inštitutu Jožef Stefan, kjer je od 1973 bil vodja oddelka za pogon reaktorja. Fiziko je najprej predaval na Medicinski fakulteti in Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. 1976 je začel predavati fiziko na Visoki tehniški šoli v Mariboru. Od 1986 je tam redni profesor. 1985 in naprej je predaval radiacijsko in reaktorsko tehniko na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Raziskoval je področje nevtronske spektrometrije, spektrometrije gama in nevtronske radiografije. Objavil je 14 znanstvenih člankov v mednarodnih fizikalnih revijah.

(Vir: Enciklopedija Slovenije,9. zvezek, Ljubljana 1995, str. 275, Pregl, Gvido)Opis:Fizik.
Ključne besedeFizik