Igor Grabec

(Slovenj Gradec, 17. novembra 1939)

Fizik.

Diplomiral je 1962 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. Tam je doktoriral 1970. Od 1976 je izredni in od 1981 redni profesor fizike na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani.

Raziskuje stohastične pojave v plazmi, o čemer je napisal knjigo Ionization turbulence, London 1974.

Razen plazme preučuje razvoj detekcijskih tehnik, analizo akustične emisije, uporabo nevronskih mrež v tehniki. Objavil je več kot 180 znanstvenih in strokovnih člankov in je avtor 12 priznanih patentov. Kidričevo nagrado je prejel 1989.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 3. zvezek, Ljubljana 1989, str. 345, Grabec, Igor, avtor Marko Škerlj)Opis:Fizik.
Ključne besedeFizik