Igor Levstek

(1931 – maj 2010)

Fizik. Bil je uspešen  raziskovalec  in  organizator raziskovalnega dela. Bil je vrhunski plezalec.

Diplomiral je 1962 na oddelku za fiziko Univerze v Ljubljani z diplomskim delom Nuklearna magnetna resonanca štiri spinskega sistema. Doktoriral je 1982 na Univerzi v Beogradu z disertacijo Dinamika molekularnih kristala sa vodoničnim vezama.

Delal je na Inštitutu Jožef Stefan. Pomemben znanstveni dosežek je bil, da je postavil je prvi laser v Sloveniji z »doma« vzgojenim monokristalom rubina. Ukvarjal se je z metodami jedrske magnetne resonance in njihovo uporabo v agrotehniki. Njegovo delo je tudi razvoj seizmomagnetne mreže.

Med 1960 in 1976 je objavil skupaj s soavtorji 9 originalnih znanstvenih člankov, precej o fiziki trdne snovi. Med 1962 in 1964 je napisal 3 dela o zgradbi  in delovanju laserjev, kasneje o spektroskopiji z lasersko svetlobo. 1972 je izšla krajša knjiga (80 str.) o nelinearni optiki. 6 končnih poročil o raziskavah  obravnava, npr. 1975, uporabo jedrske magnetne resonance, kasneje, npr. 1988, primerjalne študije o znanstveno tehnološki politiki.

Levstek se je tudi kot fizik izkazal zlasti v organizacijskih nalogah: bil je pomočnik direktorjev IJS B. Frleca, kasneje T. Kalina. Poskrbel je, da tečejo le raziskave, ki imajo zagotovljena sredstva, in se o višini financ uspešno pogajal z zelo različnimi vladami. Drugo njegovo pomembno organizacijsko delo je bilo pri Gorski reševalni službi. V uspešnem sodelovanju s policijo (takrat »milico«) je dosegel drastično skrajšanje dostopa reševalcev do ponesrečencev.

Plezalska dosežka, skupaj z Milanom Scharo,  Rumena zajeda v Koglu, 1954, in Zajeda v Šitah, 1955, sta bila v slovenskem alpinizmu težavnostni mejnik. Je tudi avtor pomembnih planinskih knjig V naših stenah, 1954, in Himalaja in človek, 1957.

1961 je bil sodobitnik Kidričeve nagrade.

Viri:
[1] Novice IJS, številka 150, junij 2010 (PDF)
[2] gore-ljudje.net
[3] bibliografija na izum.siOpis:Fizik. Bil je uspešen raziskovalec in organizator raziskovalnega dela. Bil je vrhunski plezalec.
Ključne besedeFizik