Ivo Lah

(Štrukljeva vas, 5. septembra 1896 – Ljubljana, 23. marca 1979)

Matematik, statistik, zavarovalniški  strokovnjak.

Bil je prostovoljec v bojih za Koroško 1919. Diplomiral je 1925 na visoki tehniški šoli v Zagrebu.
Specializiral se je  v zavarovalniški matematiki. Med 1921 in 1950 je bil  aktuar  pri socialnem zavarovanju v Ljubljani, Zagrebu, Beogradu. Do 1956 je bil nato pri zveznem zavodu za statistiko v Beogradu. Oblikoval je odškodninske zahtevke pri sklepanju mirovnih pogodb z Italijo, Nemčijo, Avstrijo, Madžarsko.

Objavil je 119 člankov v domačem in tujem tisku, med njimi teoretične razprave iz demografske statistike in zavarovalne matematike. Odkril je Lahove formule. Obsežnejši knjigi sta O rojstvih, življenju in umiranju Slovencev iz 1942 in Računske osnovice životnog osiguranja iz 1947, ki je bila iz političnih razlogov večji del uničena.

(vir: Wikipedija)Opis:Matematik, statistik, zavarovalniški strokovnjak.
Ključne besedeMatematik, statistik, zavarovalniški strokovnjak