Janez Seliger

(Vrhnika, 13. januarja 1949)

Fizik.

Diplomiral je 1971 in doktoriral 1974 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. 1971 se je zaposlil na Inštitutu Jožef Stefan, 1972 pa na FNT, kjer je bil 1987 izvoljen za rednega profesorja. 1978 je gostoval na Visoki tehniški šoli v Zürichu.

Razvija nove tehnike jedrske magnetne, jedrske kvadrupolne in dvojne resonance. S temi metodami raziskuje tekoče kristale, fazne prehode v trdnih snoveh, zlasti feroelektrikih, inkomenzurabilne strukture, dipolna stekla, termokromne in fotokromne snovi. Sam in s sodelavci je v mednarodnih fizikalnih revijah objavil okrog 100 znanstvenih člankov.Za razvoj nove tehnike dvojne resonance je 1973 skupaj s sodelavci dobil Kidričevo nagrado.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 11. zvezek, Ljubljana 1997, str. 39, Seliger, Janez)Opis:Fizik.
Ključne besedeFizik