Janez Stepišnik

(Ljubljana, 6. aprila 1940)

Fizik.

Diplomiral je 1964 in doktoriral 1971 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. Izpopolnjeval se je na univerzi Washington v Seatlu. Najprej je delal v Iskrinih razvojnih laboratorijih in kot raziskovalec na Inštitutu Jožef Stefan, 1963-70, nato na FNT, od 1986 kot redni profesor. 1994-95 je bil gostujoči profesor na univerzi Massey v Palmerston North na Novi Zelandiji. Raziskoval je magnetno resonanco, ultrazvok, fiziko trdne snovi in kapljevin, metode in tehnike fizikalnih eksperimentov.

V mednarodnih fizikalnih revijah je sam ali s sodelavci objavil 50 znanstvenih in 4 strokovne članke. Priznane ima 3 patente.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 12. zvezek, Ljubljana 1998, str. 310, Stepišnik, Janez)Opis:Fizik.
Ključne besedeFizik