Janko Pristov

(Hraše, Radovljica, 26. november 1929)

Meteorolog.

Diplomiral je 1953 na Prirodoslovno-matematični-filozofski fakulteti v Ljubljani. Izpopolnjeval se je v Frankfurtu na Majni in v Berlinu. Delal je v Hidrometeorološkem zavodu Slovenije, sprva pri razvoju vremenske prognostične službe,pozneje je bil pomočnik in namestnik direktorja, 1988-93 direktor. Napisal je več strokovnih in znanstvenih člankov in elaboratov. 1973-85 je urejal strokovni časopis Razprave.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 9. zvezek, Ljubljana 1995, str. 362, Pristov, Janko, avtor Jože Rakovec)Opis:Meteorolog.
Ključne besedeMeteorolog