Jasna Prezelj Perman

(? 1970)

Matematičarka.

Diplomirala je 1994 z delom Vlaganje grafov v projektivno ravnino v linearnem času in doktorirala leta 2000, tudi na Univerzi v Ljubljani,  z disertacijo Homotopski princip za submerzije s sprayem nad Steinovimi prostori; mentor je bil Franc Forstnerič.

Je docentka za področje matematične analize na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani.

Od 2000 do 2010 ima 10 objav. Naslovi: Relativno Oka-Grauertovo načelo za holomorfne submerzije nad 1-konveksnimi prostori, samostojna, Interpolacijski izrek za lastne holomorfne vložitve, s soavtorji, Šibko regularna vložitev Steinovih prostorov z izoliranimi singularnostmi, samostojna, Interpolacija vložitev Steinovih mnogoterosti na diskretnih množicah, kažejo, da raziskuje probleme kompleksnih funkcij in preslikav in nadaljuje delo, ki ga je v analizi več kompleksnih spremenljivk in analitičnih  prostorih začela skupaj z mentorjem Francem Forstneričem. Citatov njenih objav je 92 od 33 avtorjev.

Viri:
[1] Microsoft Academic Search
[2] Vlaganje grafov v projektivno ravnino v linearnem času: diplomsko delo
[3] Mathematics Genealogy Project
[4] Fakulteta za matematiko in fizikoOpis:Matematičarka.
Ključne besedeMatematičarka