Jože Pahor

(Ljubljana, 11. maja 1933)

Fizik.

Diplomiral je 1958 na oddelku za fiziko Prirodoslovno-matematične fakultete v Ljubljani in tu tudi doktoriral 1961 iz jedrske spektroskopije. Od 1958 je bil zaposlen na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani, od 1970 tudi na oddelku za fiziko Fakultete za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani, od 1986 kot redni profesor.

Raziskoval je atomske fluorescenčne pridelke in izpopolnjeval različne merske metode. Od 1979 sodeluje z Mednarodno agencijo za atomsko energijo pri razvoju jedrske elektronike in uporabi računalnikov za jedrske meritve. Kot predavatelj ali izvedenec je delal v 22 državah, največkrat v ZDA, na Kubi, v Vietnamu in Mongoliji. Objavil je okoli 70 znanstvenih in strokovnih razprav.

Pisal je tudi poljudnoznanstvene članke, namenjene mlajšim bralcem, za Pionir in Presek in spisal knjigi Popotovanje skozi skrivnostni svet, 1962, in Dogodivščine v atomskem inštitutu, 1977. Kljub številnim letom redno poučuje pri Stalnem Strokovnem Spopolnjevanju, namenjenem učiteljem fizike.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 8.zvezek, Ljubljana 1994,  str. 331, Pahor, Jože)


Opis:Fizik.
Ključne besedeFizik