Jože Rakovec

(Ljubljana, 12. julij 1946)

Meteorolog.

Diplomiral je 1971 in doktoriral 1981 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani. Od 1977 je zaposlen na isti fakulteti, s sedanjim imenom Fakulteta za matematiko in fiziko. Od 1990 je izredni profesor. Je predstojnik katedre za meteorologijo. Vodi raziskave na Hidrometeorološkem zavodu Republike Slovenije. Ukvarja se z numeričnim modeliranjem dogajanj v ozračju in z aplikativno meteorologijo. Objavil je več kot 60 člankov in 30 referatov ter izdelal več ekspertiz. Je slovenski delegat v evropskih meteoroloških aktivnostih in tako povezuje slovensko meteorologijo v mednarodne projekte.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 10. zvezek, Ljubljana 1996, str. 74, Rakovec Jože, avtor Zdravko Petkovšek)Opis:Meteorolog.
Ključne besedeMeteorolog