Jure Zupan

(Ljubljana, 1975)

Fizik.

Doktoriral je 2002 na Univerzi v Ljubljani. Je docent na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani in profesor univerze v Cincinattiju, Ohio. Njegovo področje je teoretična fizika visokih energij, torej dogodkov pri kinetičnih energijah delcev, kot jih le-ti dosežejo v  Large Hadron Collider (LHC, Veliki hadronski trkalnik) v CERN-u. Jure Zupan je v CERN-u  tudi že delal. V seznamu literature INSPIRE se najde okrog 25, skupaj s soavtorji, člankov in (vsaj 1) knjige v zadnjih 3 letih. Povprečje števila citatov je več kot 20. Naslovi del kažejo na obravnavo vedenja hadronov pri trkih, različnih problemih kromodinamike, vprašanj Higgsovega delca in fizike temne snovi. V naslovih je tudi omenjena »nova fizika«. Objavlja tudi poljudne članke o različnih vidikih fizike delcev v slovenskem časopisju in na Kvarkadabri

(Vir: Jure Zupan, domača stran, 2.02.12)Opis:Fizik.
Ključne besedeFizik