Karel Kunc

(Novo mesto, 27. februar 1879 – Ljubljana, 2. april 1950)

Profesor matematike in fizike. Avtor učbenikov.

Matematiko in fiziko je študiral na dunajski univerzi in 10. junija 1906 opravil izpit za učitelja matematike in fizike z nemškim in slovenskim učnim jezikom. Od 1906 do 1910 je poučeval na višji realki v Ljubljani, od 1910 do 1922 na gimnaziji v Novem mestu, od 1922 do upokojitve 1940 na Kraljevi prvi državni gimnaziji v Ljubljani, po letu 1929 imenovani Državni klasični gimnaziji. Napisal je učbenike: Aritmetika za I., II. in III.  razred srednjih šol, 1928, Fizika za nižje razrede srednjih šol, 1929, Aritmetika za I. in II. razred srednjih šol, 1931, Aritmetika in algebra za III. in IV. razred srednjih šol, 1931, Aritmetika in algebra za V. in VI. razred srednjih šol, 1932, Aritmetika in algebra za VII. razred srednjih šol, 1934, Fizika za nižje razrede srednjih šol, druga izdaja, 1934, Aritmetika in algebra za VIII. razred srednjih šol, 1939.

Po 2. svetovni vojni njegovih učbenikov niso ponatisnili. Naloge iz njegovih učbenikov so bile uporabljene v zbirkah: Vaje iz aritmetike in algebre za nižje razrede srednjih šol, I. del, 1946, Vaje iz aritmetike in algebre za nižje razrede srednjih šol, II. del, 1947, Zbirka vaj iz aritmetike in algebre za višje razrede srednjih šol, 1947. Leta 1950 je izšla prirejena Aritmetika in algebra za višje razrede gimnazije, 5 delov. V (novih) učbenikih in zbirkah vaj za maturitetni (VIII. razred) je bil izpuščen infinitezimalni račun.

Učbenike je pisal sam, večino drugih, npr. za geometrijo, in zbirke nalog po 2. svetovni vojni, so pisale skupine avtorjev. Njegovi učbeniki so bili v rabi vsaj 30 let.

(Vir: OMF, 47 (2000), str. 64)Opis:Profesor matematike in fizike. Avtor učbenikov.
Ključne besedeProfesor matematike in fizike, Avtor učbenikov