Lavo Čermelj

(Trst, 10. oktobra 1889 – Ljubljana, 26. januarja 1980)

Fizik.

V Trstu je končal nemško gimnazijo, nato je po enoletnem poskusa študija prava v Pragi na Dunaju študiral matematiko in fiziko in 1914 doktoriral iz fizike. Od 1914-23 je poučeval na zasebni slovenski trgovski šoli, slovenski gimnaziji in tehnični šoli v Trstu,nato je bil več let vodja slovenskih trgovskih in zadružnih tečajev. 1929 je emigriral v Jugoslavijo, bil do 1937 gimnazijski profesor v Ljubljani, nato je delal do 1941 pri Manjšinskem inštitutu. Italijani so ga aretirali,obsodili na smrt, a ga pomilostili; do 1944 je bil zaprt na Elbi. Ko je bil izpuščen, se je pridružil partizanom. Po koncu 2. svetovne vojne je kot izvedenec iz Inštituta za mednarodna vprašanja sodeloval na mirovnih konferencah v Londonu in Parizu 1945,1946. Od 1947 do 1969 je bil znanstveni sodelavec in kasneje ravnatelj Inštituta za narodnostna vprašanja.

V Trstu je bil tajnik društva Prosveta in je vodil številne pomembne društvene dejavnosti. O položaju Slovencev in Hrvatov pod fašizmom je izdal knjigo Life-and-death Struggle of a National Minority, 1937. Od strokovnih del so pomembna Materija in energija, 1923, V svetu atomov, 1948, več knjig o fizikih, tudi slovenskih, Ljudska astronomija, Ljubljana, Gorica, 1930. Uredil je 23 letnikov Proteusa in zanj napisal številne članke. Izbran je bil za častnega člana Prirodoslovnega društva in Društva matematikov, fizikov in astronomov.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 2. zvezek, Ljubljana 1988, str. 110, 111, Lavo Čermelj, avtor Janko Jeri)Opis:Fizik.
Ključne besedeFizik.