Leopold Andrée

(Novo mesto, 14. novembra 1879 – Ljubljana 8. julija 1952)

Učitelj matematike in fizike.

Diplomiral je 1906 na Filozofski fakulteti na Dunaju. Poučeval je matematiko in fiziko na srednjih šolah v Ljubljani, 1906-12 in 1914-46, in Idriji, 1912-14. S knjigami in predavanji je populariziral radioamaterstvo, posebno med učitelji. Po vzpostavitvi Radia Ljubljana je 1931 spodbudil prvo šoli namenjeno radijsko oddajo.

Dela: Radio – osnovni pojmi iz radiotehnike, Ljubljana 1927, Radioaparat, njega sestava, napake in motnje, Ljubljana 1929, Elektrika – proizvajanje, uporaba, nevarnost, Ljubljana 1936, Osnove radiotehnike. Priročnik za radioamaterje, Ljubljana 1949.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 1. zvezek, Ljubljana 1987, str. 77, Andrée, Leopold)Opis:Učitelj matematike in fizike.
Ključne besedeUčitelj matematike in fizike