Ljubomir Črepinšek

(Celje, 12. aprila 1936)

Fizik.

Diplomiral je 1959 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. Specializiral se je iz jedrske tehnike 1968 v Ljubljani in 1969 iz jedrske fizike v Trstu. Doktoriral je 1973 na Univerzi v Gradcu. Izvoljen je bil za profesorja fizike na sedanji Tehniški fakulteti v Mariboru, 1973 za izrednega, 1978 za rednega profesorja.  Je sodelavec Univerze v Gradcu.

Njegovo znanstveno delo zajema teoretično jedrsko fiziko. Objavil je več del in člankov v fizikalnih revijah. Napisal je visokošolski učbenik Fizika I, II, III, Maribor 1967-78.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 2. zvezek, Ljubljana 1988, str. 145, Črepinšek, Ljubomir)Opis:Fizik.
Ključne besedeFizik