Lovro Pičman

(Ljubljana, 8. oktobra 1929)

Fizik.

Diplomiral je 1954 iz matematike in fizike na Prirodoslovno-matematični fakulteti v Ljubljani in doktoriral 1973 na Univerzi v Zagrebu. Od 1957 je delal na Inštitutu Jožef Stefan 1967 je bil izvoljen za izrednega, 1978 za rednega profesorja Oddelka za fiziko Fakultete za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani.  Veliko je delal na tujih univerzah in znanstvenih ustanovah: 1957-59 v Koebenhavnu, 1964 na univerzah Maryland in Wisconsin, 1965 v Saclayu (Francija) in v Helsinkih, 1966 v Madrasu (Indija), 1967 v Parizu, 1969 v Edmontonu.

Najprej se je ukvarjal s teorijo zgradbe atomskega jedra, nato z uporabo teorije polja pri problemu več teles in s statistično mehaniko. Objavil je 15 znanstvenih in strokovnih člankov. 1967 je dobil Kidričevo nagrado.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 8. zvezek, Ljubljana 1994, str. 335, Pičman, Lovro)


Opis:Fizik.
Ključne besedeFizik