Marijan Čadež

(Gorica, 7. septembra 1912 – 2009)

Meteorolog.

Diplomiral je iz matematike 1936 in doktoriral iz fizikalnih ved 1942 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V letih 1938-47 je služboval kot gimnazijski profesor v Prizrenu, Celju, Ljubljani. Od 1947 do 1956 je delal na Zveznem hidrometeorološkem zavodu v Beogradu. Bil je načelnik klimatološkega oddelka, kasneje načelnik Aerološkega observatorija. 1956 je postal izredni, nato redni profesor na Prirodoslovno-matematični fakulteti v Beogradu, 1964-78. V tem času je bil tudi upravnik Zavoda za meteorologijo in klimatologijo, vodja katedre za meteorologijo ter direktor Centra za atmosferske vede v Beogradu. Velja za enega od utemeljiteljev sodobne meteorološke šole v tedanji Jugoslaviji.

Objavil je več kot 100 znanstvenih in strokovnih člankov, iz dinamične meteorologije, dinamične klimatologije, termodinamike in dinamike. Napisal je več učbenikov, med njimi prvi univerzitetni učbenik te vrste v Jugoslaviji, Uvod v dinamičku meteorologiju, 1956. Predaval je na univerzah v Leipzigu, Berlinu, Münchnu, Darmstadtu. Urejal je Vestnik hidrometeorološke službe (1952-56) in Zbornik meteoroloških in hidroloških radova (1969-73). Bil je član uredniških odborov Zeitschrift für Meteorlogie, Berlin, Gerlands Beiträge zur Geophysik, Leipzig.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 2. zvezek, Ljubljana 1988, str. 90, Čadež, Marijan, avtor Zdravko Petkovšek)Opis:Meteorolog.
Ključne besedeMeteorolog