Marijan Prosen

(Brežice, 13. marca 1937)

Učitelj matematike, fizike, astronomije. Astronom. Pisec.

Diplomiral je 1961 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. 1963-73 je delal na Astronomsko-geofizikalnem observatoriju Univerze v Ljubljani, po 1973 je bil vse do upokojitve srednješolski profesor matematike in fizike.

Skupaj s P. Ranzinger  je 1969 izmeril natančne koordinate Astronomsko-geofizikalnega observatorija. S F. Avscem je bil soavtor učbenika Astronomija, Ljubljana 1973. Je soavtor več zbirk matematičnih nalog in vaj za srednjo šolo. Sam ali v soavtorstvu je napisal okrog 50 knjig, precej od teh je z življenjepisnimi in strokovnimi podatki o starejših slovenskih astronomih in fizikih, pa tudi večina drugih njegovih knjig je namenjena popularizaciji fizikalnega in astronomskega znanja. Napisal je čez 600 strokovnih in poljudnih prispevkov iz astronomije, namenjenih mladinskim in poljudnim naravoslovnim revijam. Raziskoval je astronomsko dediščino v Sloveniji in se ukvarjal z metodiko posredovanja temeljev astronomije, vodil je mladinske astronomske tabore in delavnice. Predavanj in delavnic je bilo čez 200.

Prejel je Levstikovo nagrado.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 9. zvezek, Ljubljana 1995, str. 380, Prosen, Marijan)
 Opis:Učitelj matematike, fizike, astronomije. Astronom. Pisec.
Ključne besedeUčitelj matematike, fizike, astronomije, Astronom, Pisec