Marjan Blejec (tudi Marijan)

(Ljubljana, 28. februarja 1919-december 1992)

Matematik. Statistik.

Vrhunski statistik in utemeljitelj pouka statistike, predvsem v slovenskem visokošolskem prostoru.

Diplomiral je 1941 na oddelku za matematiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Doktoriral je 1955 na Ekonomski fakulteti v Beogradu z disertacijo Opšta teorija nepristranih uzoraka. Delal je v Statističnem uradu SRS, 1945-48. 1949-79 je poučeval na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, od 1967 kot redni profesor. Od 1968 je član mednarodnega statističnega društva. 1982 je bil imenovan za zaslužnega profesorja Univerze v Ljubljani.

Raziskovalno delo zajema razvijanje temeljne statistične metodologije, predvsem v matematični statistiki, vzorčenju in načrtovanju poskusov. Posebno pomemben prispevek je povezan z merjenjem koncentracije pojavov, s posplošitvijo ocenjevanja polinomov pri analizi časovnih vrst z ortogonalnimi polinomi binomskih funkcij  ter z izdelavo posebnega modela kompleksne analize variance za potrebe analize regionalne porazdelitve pojavov.  Delal je pri uvajanju statističnih metod in korektnega vzorčenja v prakso na različnih področjih uporabe, od psihologije in sociologije do industrije in gozdarstva. Tudi v uporabni statistiki je vedno iskal ustrezno teoretično utemeljeno posplošitev.

Dela: Statistične metode za psihologe, Ljubljana 1959, Statistične metode v gozdarstvu in lesarstvu, Ljubljana 1969, Statistične metode za ekonomiste, Ljubljana 1969, Načrt in analiza vzorcev za ankete Slovensko javno mnenje 1968-70, Ljubljana 1970, Statistično načrtovanje poskusov, Ljubljana 1971, Regionalno proučevanje socialno ekonomskih pojavov, Ljubljana 1975, Metodologija štetja prometa z latinskimi kvadrati, Ljubljana 1982. Veliko let je bil v uredniškem odboru Statistične revije.

(Viri: [1] Enciklopedija Slovenije, 1. zvezek, Ljubljana 1987, str. 288, Blejec, Marijan, avtorica Mara Bešter, [2] OMF 40 (1992), str. 31, Viljem Rupnik: In memoriam prof. dr. Marjanu Blejcu)Opis:Vrhunski statistik in utemeljitelj pouka statistike, predvsem v slovenskem visokošolskem prostoru.
Ključne besedeMatematik, Statistik