Marjan Ribarič

(Ljubljana, 12. marca 1932)

Matematik in fizik.

Diplomiral je 1954 na Prirodoslovno-matematični-filozofski fakulteti ljubljanske univerze. Doktoriral je 1959. Po diplomi se je zaposlil na IJS in tu delal do 1995, nazadnje kot vodilni znanstveni svetnik. Zaslužni član IJS je postal 1979, od 1969 do 1992 je bil vodja oddelka za uporabno matematiko. Med 1962 in 64 je delal v ZDA. 1971 je bil habilitiran za docenta, 1986 za izrednega profesorja matematične analize na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo.

Raziskoval je  matematične metode teoretične fizike, strukturo enačb stanja realnih plinov in tekočin, matematično ekonomijo, teorijo splošnih sistemov, računalniške metode za analizo eksperimentalnih podatkov,  transportnoteoretično interpretacijo osnovnih enačb teoretične fizike.

Objavil je, avtor ali soavtor, več kot 70 znanstvenih člankov in razprav v različnih mednarodnih revijah. Pri SAZU sta izšli samostojni deli Functional-Analytic Concepts and Structures of Neutron Transport Theory, 1973, in Thermodynamics  of Linear Transport Processes, 1975, s soavtorji pa je spisal monografiji Computational Methods for Parsimonious Data Fitting, Würzburg, Dunaj 1984 in Conservation Laws and Open Questions of Classical Elektrodynamics, Singapur 1990.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 10. zvezek, Ljubljana 1996, str. 202, geslo Ribarič Marijan)


Opis:Matematik in fizik.
Ključne besedeMatematik, fizik