Marko Vakselj

(Ljubljana, 16. marca 1932)

Fizik.

Diplomiral je 1955 na takratni Prirodoslovni-matematični-filozofski fakulteti v Ljubljani in doktoriral 1964. 1956-78 je delal na IJS. Po izpopolnjevanju v Veliki Britaniji je vodil laboratorij pri Van de Graaffovem pospeševalniku. 1978-80 je bil izvedenec Mednarodne agencije za atomsko energijo, delal je v Zambiji. Do 1988 je bil v Sloveniji glavni republiški inšpektor za delo in je nadzoroval gradnjo in opremljanje jedrske elektrarne v Krškem.

Objavil je 33 znanstvenih člankov,predvsem s področja jedrske fizike nizkih energij in 3 dela o uporabi le-te na drugih področjih, npr. raziskavo porazdelitve fluorja v zobni sklenini.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 14. zvezek, Ljubljana 2000, str. 126, Vakselj, Marko)


Opis:Fizik.
Ključne besedeFizik