Milan Osredkar

(Ljubljana, 19. oktobra 1919)

Fizik.

Študiral je elektrotehniko na Tehniški fakulteti v Ljubljani in violino na Glasbeni akademiji. Maja 1942 so ga Italijani ujeli pri Radiu OF Kričač in ga zaprli do kapitulacije septembra 1943. Do konca 2. svetovne vojne in vse do 1948 je delal v vojaških službah. 1954 je diplomiral iz tehnične fizike na Univerzi v Ljubljani in 1958 doktoriral. Vmes se je izpopolnjeval na Univerzi New York in tam zagovarjal magisterij iz jedrske tehnike. 1958-67 je delal pri Mednarodni agenciji za jedrsko energijo na Dunaju, nazadnje kot vodja oddelka za reaktorje, in pri Združenih narodih kot izvedenec. 1963-75 je bil direktor Inštituta Jožef Stefan in do 1989 redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Opravljal je tudi številne politične funkcije, povezane z znanostjo.

Raziskoval je neelastično sipanje nevtronov v reaktorjih in varnost reaktorjev. Objavil je več kot 75 strokovnih in poljudnih člankov. Je član 4 mednarodnih strokovnih združenj.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 8. zvezek, Ljubljana 1994, str. 194, Osredkar, Milan)Opis:Fizik.
Ključne besedeFizik