Milan Potokar

(Celje, 6. februarja 1940)

Fizik.

Diplomiral je 1964 in doktoriral 1974 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. 1964 se je zaposlil na Inštitutu Jožef Stefan, kjer je kasneje postal višji znanstveni sodelavec. 1976-78 se je izpopolnjeval na Univerzi Stanford , Univerzi Gainsville na Floridi ter Univerzi Durham v Severni Karolini, po 1985 na Univerzi v Mainzu.

Eksperimentalno je raziskoval  sevalno zajetje nukleonov v jedrih, teoretično pa modele za foto- in elektronuklearne reakcije. Organiziral je mednarodno sodelovanje Slovenije pri raziskavah strukture jeder in nukleonov. Sam ali v soavtorstvu je objavil okoli 60 znanstvenih razprav v fizikalnem tisku.


Opis:Fizik.
Ključne besedeFizik