Miroslav Adlešič

(Postojna, 13. decembra 1907 – Žalec(?), 2002(?))

Profesor fizike.

Diplomiral je 1930 na filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani iz fizike, fizikalne kemije , matematike in mineralogije. Nad 35 let je poučeval v srednjih šolah, največ na I. gimnaziji v Ljubljani, eno leto (1935(?)) na gimnaziji v Celju. Od 1961 je predaval na fakultetah in glasbeni akademiji eksperimentalno fiziko, biofiziko, ergonomijo, glasbeno akustiko. Priznan je kot strokovnjak na področju akustike in barv. O tem je napisal obsežni monografiji: Svet svetlobe in barv, 1957, Svet zvoka in glasbe, 1964.

Je avtor učbenikov: Fizika za višje razrede srednjih šol, 1939, Fizika za nižje razrede srednjih šol, 1947.

Njegovi sta tudi deli: Naravoznanstvo in svetovni nazor, 1939, Od mehanike do elektronike, 1952.

Zadnja leta svojega življenja se je ukvarjal s slikarstvom in z različnimi likovnimi tehnikami.

(Viri: Enciklopedija Slovenije, 1. zvezek, 1987, str. 9, geslo Adlešič, Miroslav)Opis:Profesor fizike.
Ključne besedeProfesor fizike