Oskar Reya

(Kozana, 3. julija 1900 – Ljubljana, 13. marca 1980)

Meteorolog.

Diplomiral je 1925 iz fizične geografije na Univerzi v Beogradu in 1929 doktoriral na Univerzi v Zagrebu. Od 1926 je vodil Zavod za meteorologijo in geodinamiko pri Univerzi v Ljubljani, od 1933 je bil predavatelj na univerzi, 1947-60 izredni profesor za meteorologijo. Kot vodja Zavoda je razširil mrežo meteoroloških opazovalnic, objavljal meteorološke podatke in pospeševal seizmološke meritve. Objavil je okrog 50 poljudnoznanstvenih člankov in del; 1946 je narisal prvo padavinsko karto Slovenije. 1950 je na Univerzi vpeljal samostojni študij meteorologije na matematično-fizikalni osnovi in postavil temelje meteorologije v Sloveniji. 1954 je bil pobudnik ustanovitve Društva meteorologov.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 10. zvezek, Ljubljana 1996, str. 189, Reya, Oskar, avtor Zdravko Petkovšek)Opis:Meteorolog.
Ključne besedeMeteorolog