Raša Pirc

(Ljubljana, 15. junija 1940)

Fizik.

Diplomiral je 1963 in doktoriral 1968 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. Od 1963 je zaposlen na Inštitutu Jožef Stefan. 1971 se je izpopolnjeval na Tehniški visoki šoli v Münchnu, 1972-74 na Univerzi Utah v Salt Lake Cityju, 1974 na Univerzi Cornell v Ithaci. Od 1988 je redni profesor na oddelku za fiziko sedanje Fakultete za matematiko in fiziko v Ljubljani. Bil je gostujoči profesor na univerzi V Sao Paulu v Braziliji, 1977, in na univerzi v Saarbrücknu, 1981-82, 1984-85, 1987-88.

Ukvarja se s teorijo trdnih snovi, posebej raziskuje paraelastične centre, relaksacijske pojave, moderno teorijo faznih sprememb v feromagnetnih in feroelektričnih snoveh, spinska in dipolarna stekla. Je član Ameriškega fizikalnega združenja. V mednarodnih  fizikalnih revijah je objavil okoli 60 znanstvenih člankov. 1986 je skupaj z B. Tadić dobil Kidričevo nagrado.

(Vir:Enciklopedija Slovenije, 8. zvezek, Ljubljana 1994, str. 349, Pirc, Raša)



Opis:Fizik.
Ključne besedeFizik