Rudolf Kladnik

(Hrastnik, 15. april 1933 – Ljubljana, 1995)

Fizik.

Diplomiral je 1956 na Tehniški visoki šoli v Ljubljani in doktoriral 1963 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani z disertacijo Transportni problemi termičnih nevtronov. Izpopolnjeval se je 1957 v reaktorski šoli v Harwellu (Anglija) in 1961 na mednarodnem inštitutu v Chicagu. Od 1959 je delal na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, od 1979 kot redni profesor za fiziko. 1967-68 je predaval predmete iz reaktorske tehnike na univerzi v Manhattnu (Kansas). Ukvarjal se je s fiziko, z energijsko problematiko zgradb in predvsem z uporabo sončne svetlobe za ogrevanje bivalnih prostorov. Napisal je univerzitetne in srednješolske učbenike iz fizike in učbenik za reaktorsko fiziko, 1982. Objavil je več strokovnih člankov.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 5. zvezek, Ljubljana 1991, str. 82, Kladnik, Rudolf)


Opis:Fizik.
Ključne besedeFizik