Valentin Kušar

(Reteče, 10. februar 1873 – Ljubljana, 21. februar 1962)

Učitelj fizike.

Po osnovni šoli v Škofji Loki in gimnaziji v Kranju in Ljubljani se je leta 1892 vpisal na Filozofsko fakulteto dunajske univerze, leta 1896 študij zaključil in 1897 doktoriral z disertacijo Kongruence tretje in četrte stopnje. Po učiteljskem izpitu 1898 je poučeval na srednjih šolah v Kranju, Kopru in Ljubljani. Od decembra 1919 je predaval Eksperimentalno fiziko na Tehniški fakulteti v Ljubljani, tako je bil prvi učitelj fizike na ljubljanski univerzi. Skrbel je tudi za fizikalni laboratorij in knjižnico. Morda ga je  za učitelja fizike na Tehniški fakulteti povabil rektor prof. Plemelj; bila sta namreč  rojena istega leta, sošolca v gimnaziji in na Dunaju študijska kolega. Po letu 1922 je predaval tudi predmet Teoretična fizika na Filozofski fakulteti. O njegovem delu je bila 1924 pri imenovanju za izrednega profesorja napisana zelo pohvalna ocena.

Zaradi kratkovidnosti in pešanja vida je bil jeseni 1932 upokojen.

V rokopisih so naslednje razprave iz teoretične fizike:

Te ali druge njegove raziskave niso bile objavljene v člankih ali knjigah.


(Vir: OMF, 47 (2000), str. 147 – 149)


Opis:Učitelj fizike.
Ključne besedeUčitelj fizike