Venceslav Rutar

(Modrej, 30. avgusta 1950)

Fizik.

Diplomiral je 1974 iz tehniške fizike na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani. Doktoriral je 1980. 1974-86 je bil zaposlen na IJS, vmes je 1982-84 delal na Univerzi Missouri v Columbii. 1986-1990 je vodil laboratorij za jedrsko magnetno resonanco na Državni univerzi Iowe v Amesu. Od 1990 je zaposlen pri družbi Union Carbide ter kot starejši raziskovalec dela v Tehničnem centru v Bound Brooku v New Jerseyju.

Najprej se je ukvarjal z merilnimi tehnikami jedrske magnetne resonance v trdnih snoveh. raziskoval je strukturne fazne prehode, zlasti v inkomenzurabilnih kristalih, in meril kemijske premike ogljika 13. Metodo je uporabil tudi za nedestruktivno določanje sestave rastlinskih semen. Pozneje se je usmeril v študij tekočih vzorcev in razvijal dvodimenzionalno heteronuklearno spektroskopijo, ki je postala pomembna tehnika za raziskovanje bioloških molekul. Po letu 1990 se je posvetil delu v industrijskem analitskem laboratoriju, kjer z identifikacijo novih spojin prispeva k razvoju boljših in varnejših kemijskih izdelkov. Sam ali s sodelavci je objavil okoli 80 znanstvenih člankov v mednarodnih revijah. za vrhunske dosežke pri razvoju dvodimenzionalne spektroskopije je 1985 prejel Kidričevo nagrado.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 10. zvezek, Ljubljana 1996, Rutar, Venceslav)   Opis:Fizik.
Ključne besedeFizik