Vital Manohin

(Brest, Belorusija, 17. maja 1913 – Ljubljana, 24. oktobra 1970)

Meteorolog, klimatolog.

Diplomiral je 1938 iz geografije in doktoriral 1941 iz klimatologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od 1943 je bil srednješolski profesor v Ljubljani. 1945 se je zaposlil na Zavodu za meteorologijo in geodinamiko, 1947-50 je bil v Kmetijskem  znanstvenem zavodu v Ljubljani in od 1951 naprej na Hidrometeorološkem zavodu Slovenije. 1949-64 je tudi predaval meteorologijo in klimatologijo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Je avtor nad 10 predvsem klimatoloških študij. Prvi je obdelal  klimo Ljubljane 1851-1936. Je avtor učbenikov Temelji teoretične meteorologije in klimatologije (1955) in Agroklimatologija (1962).

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 6. zvezek, Ljubljana 1992, str. 303, Manohin, Vital, avtor Ivan Gams)


Opis:Meteorolog, klimatolog.
Ključne besedeMeteorolog, klimatolog