Zdravko Petkovšek

(Šentjur pri Celju, 20. februarja 1931)

Meteorolog.

Diplomiral je 1954 na Prirodoslovno-matematični fakulteti v Ljubljani in doktoriral na isti fakulteti, preimenovani v Fakulteto za naravoslovje in tehnologijo. Sprva je delal na Hidrometeorološkem zavodu Slovenije, od 1957 na FNT v Ljubljani, od 1974 do 1992 kot redni profesor in vodja katedre za meteorologijo. Po doktoratu se je izpopolnjeval v Koebenhavnu, Berlinu in Torontu.

Raziskoval je meglo, burjo, temperaturno inverzijo, onesnaženje zraka, uporabo sončne svetlobe za ogrevanje. Bolj kot predhodniki je v meteorologiji uporabljal fizikalne enačbe iz mehanike tekočin. Objavil je okoli 140 razprav in strokovnih člankov, je soavtor knjig, učbenikov, strokovnih slovarjev. 1973-79 je bil jugoslovanski zastopnik pri komisiji za varstvo zraka OECD. 1983 je dobil nagrado Sklada Borivoja Dobrilovića v okviru Svetovne meteorološke organizacije.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 8.zvezek, Ljubljana 1994, str. 326, Petkovšek, Zdravko, avtor Jože Rakovec) 


Opis:Meteorolog.
Ključne besedeMeteorolog