Zvonko Trontelj

(Ljubljana, 28. novembra 1937)

Fizik.

Diplomiral je 1962 in doktoriral 1971 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. Izpopolnjeval se je na univerzah v ZDA in na univerzi v Helsinkih. Od 1962 je delal na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko v Ljubljani, od 1963 na FNT (oziroma kasnejši Fakulteti za matematiko in fiziko), od 1997 kot redni profesor. Več let je v Berlinu vodil laboratorij za bioelektrične raziskave na Zveznem fizikalno tehniškem zavodu. Raziskoval je v eksperimentalni fiziki trdne snovi: fazni prehodi, inkomenzurabilni sistemi, in aplikacijski fiziki: uporaba senzorjev SQUID za biomagnetne meritve in meritve elektronskega in jedrskega magnetizma, minihladilni sistem Stirlingove vrste. Skupaj s sodelavci je objavil več kot 100 znanstvenih in strokovnih člankov.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 13. zvezek, Ljubljana 1999, str. 349, 350, Trontelj, Zvonko)Opis:Fizik.
Ključne besedeFizik