Andrej Perlah

(Svečina, 17. november 1490 – Dunaj, 11. junij 1551)

Profesor matematike in medicine na dunajski univerzi, rektor dunajske univerze, astronom in pisec.

Z astronomijo se je Perlah začel ukvarjati že kot študent. Komaj leto dni po diplomi 1516 je dosegel artistično licenco in začel predavati matematiko in astronomijo na dunajski univerzi. Istega leta je objavil prve astronomske efemeride, Novi almanah za leto 1518, s tabelami, povzetimi po drugih avtorjih.  Pomembno  samostojno delo z originalnimi tabelami o legi planetov so bile efemeride za leto 1529. Zadnje njegovo veliko delo so bili Komentarji Perlahovih efemerid, leta 1551. Vsa dela so izšla v latinščini na Dunaju. Konstruiral je nekaj kotomernih astronomskih instrumentov in z njimi uspešno opazoval Merkur, kar je bilo tedaj redko opazovanje.

Na dunajski univerzi je bil petkrat dekan medicinske fakultete in enkrat rektor univerze.

Je prvi slovenski astronom, ki je svoja dela zapustil v knjigah. Je eden pomembnejših astronomov pred Kopernikom.

(Vir: OMF, 48 (2001), str. 123 – 125)Opis:Profesor matematike in medicine na dunajski univerzi, rektor dunajske univerze, astronom in pisec.
Ključne besedeProfesor matematike in medicine na dunajski univerzi, rektor dunajske univerze, astronom in pisec