Boštjan Žekš

(Ljubljana, 26. junija 1940)

Fizik, biofizik.

Diplomiral je 1965 in doktoriral 1972 na oddelku za fiziko Fakultete za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani. Izpopolnjeval se je v Nemčiji 1972-73, kot gostujoči raziskovalec je delal v Braziliji 1973-75, Veliki Britaniji 1983, Franciji 1996, 2000, na Japonskem 2000. Med 1966 in 77 je raziskoval v teoretični fiziki na IJS, nato na Medicinski fakulteti v Ljubljani, 1987 je bil izvoljen za rednega profesorja za biofiziko. Od 1998 je bil predstojnik Politehnike v Novi Gorici. Od 1987 je dopisni član SAZU, od 1991 redni, od 1996 tajnik razreda za matematične, fizikalne in kemijske vede. Bil je tudi predsednik Akademije.

Je soavtor več kot 300 znanstvenih člankov, objavljenih v mednarodnih revijah. Pomembna so dela o bioloških membranah in o faznih prehodih v kristalih in tekočih kristalih. Bistven je njegov prispevek k razumevanju feroelektričnih kristalov z vodikovimi vezmi, k  teoretičnemu opisu feroelektričnih in antiferoelektričnih tekočih kristalov in ter pri pojasnjevanju različnih oblik fosfolipidnih mehurčkov in rdečih krvničk. Je soavtor monografij Soft Modes in ferroelectrics and antiferroelectrics, Amsterdam, Oxford, New York, 1974, z R. Blincem in The Physics of Ferroelectric and Antiferroelectric Liquid Crystals, Singapore, London 2000, z R. Blincem in I. Muševičem. 1988 je prejel Kidričevo nagrado in 1993 Nagrado Republike Sklovenije za znanstveno-raziskovalno delo.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 15. zvezek, Ljubljana 2001, Žekš, Boštjan, avtor Saša Svetina)

(vir: Wikipedija)Opis:Fizik, biofizik.
Ključne besedeFizik, biofizik