Franc Cvelbar

(Gorenja vas pri Šmarjeti, 18. januarja 1932)

Fizik, učitelj fizike.

Diplomiral je 1958 iz tehniške fizike na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani in 1966 prav tam doktoriral. Od 1981 je redni profesor fizike na isti fakulteti in višji znanstveni sodelavec IJS.

Raziskoval je jedrske reakcije z nevtroni. Sodeloval je v skupini,ki je prva sistematično merila žarke gama iz zajetja nevtronov in ugotovila, da so nekatere veljavne vrednosti presekov za tako reakcijo previsoko. Za to delo je skupaj s sodelavci 1971 dobil Kidričevo nagrado. Raziskuje tudi v uporabni fiziki: nevtronska dozimetrija, merjenje vlage. Objavil je številne znanstvene članke v fizikalnih revijah. Skupaj s sodelavci je napisal 2 zbirki vaj iz fizike in učbenik za praktikum v naravoslovnih gimnazijah Fizikalna merjenja. Vaje, Ljubljana 1987

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 2. zvezek, Ljubljana 1988, Cvelbar, Franc)Opis:Fizik, učitelj fizike.
Ključne besedeFizik, učitelj fizike