France Križanič

(Maribor, 3. marec 1928 – Ljubljana, 17. januar 2002)

Matematik, univerzitetni profesor. Največji slovenski matematični pisatelj.

Diplomiral je 1951 na Prirodoslovno-matematični fakulteti v Ljubljani, doktoriral pod mentorstvom prof. I. Vidava 1955 z disertacijo Linearni funkcionali v Banachovem prostoru in osnovni lemma variacijskega računa. Do upokojitve 1996 je bil univerzitetni profesor matematike, večinoma na oddelku za matematiko. Predaval je začetne tečaje visokošolske matematike, navadne in parcialne diferencialne enačbe, ob vpeljavi smeri tehniška matematika tudi računalniške predmete, specialna poglavja iz matematike za podiplomske študente fizike. Med prvimi v Sloveniji se je ukvarjal s funkcionalno analizo.

Od leta 1963 do 1970 je spisal srednješolske učbenike za vse štiri letnike. V njih je večino snovi podal na čisto nov način. Med 1980 in 1994 je izšla nova verzija srednješolskih učbenikov, zelo moderna in strokovno zelo zahtevna. V zadnjih letih pisanja in življenja je mojstrsko obvladal pisanje v urejevalniku »LATEH«, tako da so njegovi rokopisi lahko šli naravnost v tiskarno.

Vestno in skrbno je opravljal vodstvene in administrativne funkcije od uredništva zbirk DMFA do dekanstva fakultete. Iz časov samoupravljanja je objavil znameniti stavek:»Klečeča univerza je sramota zanjo in za tistega, pred katerim kleči.« Ne le z matematiko in nje poučevanjem, ukvarjal se je z mnogimi in raznovrstnimi intelektualnimi področji, jezikoslovjem, literaturo,zlasti rusko in vzhodnih kultur, pisal je poezijo. Ljudje širokih pogledov in vizij, kot je bil profesor Križanič, so dandanašnji redki.

(Vir: OMF 49 (2002), str. 84 – 86, Anton Suhadolc: In memoriam  prof. Francetu Križaniču)Opis:Matematik, univerzitetni profesor. Največji slovenski matematični pisatelj.
Ključne besedeMatematik, univerzitetni profesor, Največji slovenski matematični pisatelj