Ivan Kuščer

(Dunaj, 17. junija 1918 – Ljubljana, 2004 (?))

Fizik. Profesor fizike. Pisec učbenikov.

Diplomiral je 1941 iz matematike in fizike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Doktoriral je 1951. Od 1946 naprej je bil zaposlen na Prirodoslovno-matematični fakulteti ljubljanske univerze.

1959 je bil izvoljen za izrednega, 1963 za rednega profesorja fizike. Od 1963 –  1965 se je izpopolnjeval na univerzah v ZDA v teoriji transporta nevtronov v jedrskih reaktorjih. Z raziskovanjem teh in sorodnih področij je kasneje raziskoval na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko v Ljubljani. Med 1965 in 1968 je bil direktor tega inštituta. Sodeloval je pri načrtovanju in izvedbi študija fizike na različnih stopnjah in pri načrtovanju pouka v srednjih šolah.

Od 1937 naprej se je več let ukvarjal z razvojem potapljaške tehnike in opravil nekaj pomembnih pionirskih raziskovanj na tem področju.

V tujih in domačih znanstvenih revijah je objavil okrog 50 člankov. Za srednje šole je v soavtorstvu z A. Moljkom napisal učbenik Fizika v 3. delih, kasneje, 2001 do 2005, z drugimi soavtorji, v nekoliko skrajšani in spremenjeni različici. Je soavtor nekaj znanstvenih in strokovnih monografij in avtor večjega števila univerzitetnih učbenikov za različna področja fizike. Napisal je nekaj poljudnih knjig o fiziki in o potapljaški tehniki.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 6. zvezek, Ljubljana 1992, str. 82, Kuščer, Ivan)Opis:Fizik. Profesor fizike. Pisec učbenikov.
Ključne besedeFizik, Profesor fizike, Pisec učbenikov