Josip Križan

(Kokoriči, 31. decembra 1841 – Varaždin, 16. julija 1921)

Matematik, fizik. Filozof.

Po študiju matematike, fizike in filozofije v Gradcu, kjer je diplomiral 1867, doktoriral 1869, je bil gimnazijski profesor, večinoma v Varaždinu. V hrvaščini je 1885 izdal knjigo O čustvima, v Popotniku pa je 1886 izhajalo delo Logika, ki je v knjižni obliki izšlo 1887 v Mariboru. Je prvi slovenski učbenik logike in je terminološko primerljiv s tedanjimi nemškimi učbeniki. Sestavljen je iz dveh delov: iz formalne logike z nauki o sodbah, pojmu in sklepanju in iz metodologije z nauki o razlaganju, razdeljevanju, dokazu in metodi. Nekateri termini so se obdržali.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 6. zvezek, Ljubljana 1992, str. 20, Križan, Josip, avtor France Jerman)

(vir: Wikipedija)Opis:Matematik, fizik. Filozof.
Ključne besedeMatematik, fizik, Filozof