Milan Mik Pintar

(Celje, 17. januar 1934 – Ljubljana, 2. februar  2003)

Fizik, učitelj fizike.

Leta 1952 je začel študij fizike na Tehniški fakulteti univerze v Ljubljani. Za infrardečo spektroskopijo je skupaj z R. Blincem dobil študentsko Prešernovo nagrado. Leta 1958 se je zaposlil na inštitutu Jožef Stefan in začel raziskovati feroelektrike z vodikovo vezjo. Leta 1966 je doktoriral iz NMR študije strukture in dinamike feroelektrikov. Konec 1967 je sprejel mesto profesorja na univerzi Waterloo (Ontario). Laboratorij te univerze se je razvil v vodilni za NMR v Kanadi. Pri profesorju Pintarju se je izšolalo 15 doktorandov. Od 1986 naprej je bil znanstveni svetnik laboratorija za magnetno resonanco Odseka za fiziko trdne snovi na IJS.

Znanstvena bibliografija obsega 79 člankov v mednarodnih revijah. Več kot tretjina teh obravnava NMR torzijsko spektroskopijo v rotirajočem koordinatnem sistemu, razvito v Waterlooju. V zadnjih letih je precej pozornosti namenil NMR karakterizaciji strukture in dinamike vode v poroznih sistemih. Zaradi razvijanja novih načinov uporabe metod jedrske magnetne resonance ga smemo šteti za enega od pionirjev te raziskovalne in merske metode.

(Vir: OMF 50 (2003), str. 61 – 63, G. Lahajnar in J. Peternelj: Milanu Miku Pintarju v spomin)Opis:Fizik, učitelj fizike.
Ključne besedeFizik, učitelj fizike