Saša Svetina

(Celje, 16. oktobra 1935)

Fizik. Strokovnjak za biofiziko.

Na oddelku za fiziko Fakultete za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani je 1959 diplomiral, 1965 doktoriral. 1966-68 se je izpopolnjeval v Buffalu (ZDA) in na univerzah v Nemčiji. Zaposlil se je 1960 na FNT, bil znanstveni sodelavec Odseka za teoretično fiziko Inštituta Jožef Stefan. 1972 je postal predstojnik Inštituta za biofiziko Medicinske fakultete v Ljubljani, od 1983 je redni profesor za biofiziko. Sodeluje tudi na raziskavah pri IJS. Od 1995 je dopisni član SAZU.

Na področju fizike trdne snovi je bistven njegov prispevek k razumevanju feroelektričnih kristalov z vodikovo vezjo, v biofiziki pa je poznan po raziskavah osnovnih lastnosti rdečih krvničk in elastičnih lastnosti bioloških membran, ki določajo obliko krvničk in fosfolipidnih mehurčkov. V Sloveniji je utemeljil teoretsko biofiziko. Vodi raziskovalno skupino, ki je ena vodilnih v svetu za preučevanje celičnih oblik in mehanskih lastnosti bioloških membran.

Sam ali s sodelavci je objavil več kot 120 znanstvenih razprav, večinoma v mednarodnih revijah. Leta 1993 je dobil nagrado Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo.

(Vir: Enciklopedija Slovenije, 12. zvezek, Ljubljana 1998, str. 393, Svetina, Sašo, avtor Boštjan Žekš)Opis:Fizik. Strokovnjak za biofiziko.
Ključne besedeFizik, Strokovnjak za biofiziko